POTRAVINOPROJEKT bol založený
ako štátny podnik v rezorte poľno-
hospodárstva a potravinárskeho prie-
myslu v roku 1953.
Transformáciou štátneho podniku
1.5.1992 vznikla súkromná akciová
spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I
vložka č. 365/B.